Contingut d'aprenentatge Secundària
Consciència crítica i autonomia en el procés de construcció de la pròpia identitat a partir de l’establiment de diferències, semblances i interdependències amb les persones i col.lectius de l’entorn proper i llunyà
Objectiu eix

Ser persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.

Objectiu bloc

Esdevenir persones conscients i assertives respecte a la pròpia identitat,  obertes i respectuoses envers altres valors, cosmovisions i formes de viure presents en l’entorn proper i al món, tot reconeixent la necessitat d’uns valors compartits com a base de la convivència intercultural.

Criteris d'avaluació

Condueixen el procés de construcció de la pròpia identitat cultural  amb consciència crítica i autonomia, a partir de l’establiment de diferències, semblances i interdependències amb les persones i col·lectius de l’entorn proper i llunyà

Tipus
 • Contingut específic
Eix
 • Interculturalitat Interculturalitat
Bloc
 • I Cultura, diversitat cultural i idenditats
Etapa
 • Secundària Secundària
Cicle
 • Tercer i Quart Curs Secundària
Competències
 • Competència artística i cultural Competència artística i cultural
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana Competència social i ciutadana
Recomanacions pedagògiques
Clarificació de valors
Descripció de la tècnica didàctica

La clarificació de valors pretén ajudar a l’alumnat a exercitar-se en el procés de valoració, afavorint el coneixement de la pròpia identitat. El seu propòsit és facilitar la presa de consciència dels valors, creences i les opcions vitals de cada persona.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Àmbit
 • Aula
Termini
 • Curt termini
Instruments d'avaluació
Diari d'aula

Entre els molts instruments que afavoreixen l'avaluació-regulació trobem els diaris de classe . A través d’ells l’alumnat expressa el que creu  que ha après i també les seves dificultats. L’anàlisi del que diu permet al professorat identificar si reconeix l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en si.

Per saber-ne més, clica aquí

Entre els molts instruments que afavoreixen l'avaluació-regulació trobem els diaris de classe . A través d’ells l’alumnat expressa el que creu  que ha après i també les seves dificultats. L’anàlisi del que diu permet al professorat identificar si reconeix l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en si.

Per saber-ne més, clica aquí

Llengua catalana i literatura

Contingut
Interès a parlar correctament la llengua pròpia i les apreses en el currículum escolar. Influències entre llengües al llarg de la història i en l’actualitat: manlleus, formes de calc.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 77
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania (Educació per a la ciutadania i drets humans)

Contingut
Reflexió sobre els dilemes morals del món actual en els quals es manifestin plantejaments antropològics i ètics diferents, desenvolupant un criteri propi a partir de la posada en comú i el contrast d’informacions, opinions i valors.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 153
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Història i cultura de les religions

Contingut
Caracterització de la manera de pensar de la persona religiosa i de la que no ho és i distinció entre la indiferència religiosa, l’agnosticisme i l’ateisme.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 232
Competència
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Cultura clàssica

Contingut
Reconeixement de la pertinença a una cultura, configurada amb diversos elements culturals, valorant críticament la incidència de les aportacions de la cultura clàssica.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 238
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Identificació de les relacions d’intercanvi cultural entre grecs i romans i d’altres cultures coetànies.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 238
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Tercer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Llatí

Contingut
Valoració de la llengua llatina com a instrument per a la comprensió del sistema de les llengües romàniques. Interès per la intercomprensió entre les llengües romàniques i pel descobriment de les arrels llatines de les llengües de l’escola i d’altres que coneix l’alumnat.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 171
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Declaració d’identitat

Taller dissenyat per Fil a l’agulla sccl. a partir de tècniques de Teatre dels Oprimits i les Oprimides, d’Augusto Boal. Concretament una de les tècniques de l’Estètica dels Oprimits i Oprimides.

El taller ha nascut de diverses experiències en tallers de teatre i es pot adaptar a diferents contextos educatius i a diferents edats, però s’adapta a l’àmbit formal.

Continguts vinculats