Contingut d'aprenentatge Secundària
Respecte i reivindicació dels principis i valors fonamentals (justícia, equitat, dignitat, pau, llibertat, solidaritat...) que constitueixen la base de la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de l'origen o pertinença
Objectiu eix

Ser persones obertes, responsables, crítiques i compromeses en la construcció de relacions interculturals basades en l’equitat, la justícia i la inclusió social, rebutjant els prejudicis, estereotips i qualsevol tipus de discriminació per motius d’origen o pertinença.

Objectiu bloc

Esdevenir persones conscients i assertives respecte a la pròpia identitat,  obertes i respectuoses envers altres valors, cosmovisions i formes de viure presents en l’entorn proper i al món, tot reconeixent la necessitat d’uns valors compartits com a base de la convivència intercultural.

Criteris d'avaluació

Respecten i reivindiquen els principis i valors fonamentals (justícia, equitat, dignitat, pau, llibertat, solidaritat...) que constitueixen la base de la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones,  independentment de l’origen o pertinença

Tipus
 • Contingut específic
Eix
 • Interculturalitat Interculturalitat
Bloc
 • I Cultura, diversitat cultural i idenditats
Etapa
 • Secundària Secundària
Cicle
 • Primer i Segon Curs Secundària
Competències
 • Competència del tractament de la informació i competència digital Competència del tractament de la informació i competència digital
 • Competència artística i cultural Competència artística i cultural
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana Competència social i ciutadana
Recomanacions pedagògiques
Clarificació de valors
Descripció de la tècnica didàctica

La clarificació de valors pretén ajudar a l’alumnat a exercitar-se en el procés de valoració, afavorint el coneixement de la pròpia identitat. El seu propòsit és facilitar la presa de consciència dels valors, creences i les opcions vitals de cada persona.

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies per a l'autoconeixement i el desenvolupament personal
Àmbit
 • Aula
Termini
 • Curt termini
Instruments d'avaluació
Diari d'aula

Entre els molts instruments que afavoreixen l'avaluació-regulació trobem els diaris de classe . A través d’ells l’alumnat expressa el que creu  que ha après i també les seves dificultats. L’anàlisi del que diu permet al professorat identificar si reconeix l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en si.

Per saber-ne més, clica aquí

Entre els molts instruments que afavoreixen l'avaluació-regulació trobem els diaris de classe . A través d’ells l’alumnat expressa el que creu  que ha après i també les seves dificultats. L’anàlisi del que diu permet al professorat identificar si reconeix l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en si.

Per saber-ne més, clica aquí

Campanya de sensibilització
Descripció de la tècnica didàctica

La campanya de sensibilització és una proposta d'ampli abast que pretén, en primer lloc, despertar i activar la sensibilitat moral de les persones cap a un tema carregat de valors; en segon lloc, analitzar el tema en tota la seva profunditat; en tercer lloc, reflexionar sobre les accions que s'estan realitzat actualment; i finalment, motivar que es generin propostes diferents per generar un canvi i una millora de la situació actual. 

Orientacions
Família d’estratègies didàctiques
 • Estratègies per a l'anàlisi crítica de la realitat
 • Estratègies d'interdependència positiva
 • Estratègies per a la transformació social i el desenvolupament comunitari
Àmbit
 • Centre
 • Entorn
Termini
 • Mig termini
 • Llarg termini
Instruments d'avaluació
Contractes didàctics

Un contracte didàctic és un document que organitza les situacions d’aprenentatge o de comportament, en virtut del qual una o vàries persones es comprometen, després d’una negociació, a portar a terme els acords als quals han arribat per assolir uns objectius que poden ser de caire cognitiu, metodològic o de comportament. El contracte didàctic és un instrument que permet, per una banda, promoure la responsabilitat de l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge i, per una altra, fomentar la capacitat d’autoavaluació i pensament crític de l’alumnat.

Per saber-ne més, clica aquí.

Un contracte didàctic és un document que organitza les situacions d’aprenentatge o de comportament, en virtut del qual una o vàries persones es comprometen, després d’una negociació, a portar a terme els acords als quals han arribat per assolir uns objectius que poden ser de caire cognitiu, metodològic o de comportament. El contracte didàctic és un instrument que permet, per una banda, promoure la responsabilitat de l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge i, per una altra, fomentar la capacitat d’autoavaluació i pensament crític de l’alumnat.

Per saber-ne més, clica aquí.

Llengua catalana i literatura

Contingut
Conscienciació que no hi ha cap llengua que sigui inherentment superior o inferior –independentment dels parlants de cada una– i que totes estan adaptades a les necessitats de les persones que les parlen.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 48
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Coneixement i respecte per les persones que parlen una llengua o varietat lingüística diferent de la que es parla a la comunitat lingüística pròpia, i que tenen una cultura diferenciada, especialment les de l’entorn més pròxim, començant per la classe, escola, poble o barri.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 48
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 48
Competència
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Història i cultura de les religions

Contingut
Reconeixement de la presència i influència de les religions orientals a l’actualitat i la seva projecció a Occident, especialment a Catalunya.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 230
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Primer Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Ciències socials, geografia i història

Contingut
Identificació dels elements estructurals de les societats actuals (edat, sexe, ocupació, mobilitat), caracteritzant especialment alguns factors de desigualtat social i diversitat cultural de la societat europea, espanyola i catalana i manifestant respecte per la diversitat i riquesa de manifestacions culturals.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 121
Competència
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Identificació d’alguns dels canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura, de l’art i de les mentalitats, d’àmbit mundial i local, i interpretació dins el context, amb atenció especial als rols de gènere.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 127
Competència
 • Competència artística i cultural
 • Competència social i ciutadana
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Educació visual i plàstica

Contingut
Anàlisi d’obres d’art del patrimoni cultural tot situant-les en el context social i territorial d’on provenen i detectant-ne similituds i diferències respecte a altres societats i cultures.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 161
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Identificació i comparació de temàtiques, estils i tendències de les arts visuals valorant, respectant i gaudint del patrimoni històric i cultural.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 161
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Segon Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Contextualització de les obres estudiades en el seu entorn social i històric.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 166
Competència
 • Competència artística i cultural
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària

Contingut
Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.
Pàgina referència document currículum
Pàgina 166
Competència
 • Competència artística i cultural
 • Competència del tractament de la informació i competència digital
Referència
 • Currículum secundària Catalunya
Cicle
 • Quart Curs Secundària
Etapa
 • Secundària
Continguts vinculats