Una proposta de model curricular per integrar l'EpD a l'educació primària i secundària

El Model curricular de Competències i EpD

Finalitats educatives de l'EpD

Proposta de finalitats educatives que ha d'assolir l'EpD a les etapes d'educació primària i secundària

Els sabers de l'EpD a l'àmbit escolar

Proposta de sabers que ha d'incorporar l'EpD a les etapes de primària i secundària des d'una perspectiva competencial (conceptes, habilitats i valors)

Proposta didàctico-metodològica

Metodologies, estratègies i tècniques didàctiques i instruments d'avaluació de l'EpD a l'escola

Principis pedagògics

Proposta de principis pedagògics que han d’orientar la integració de l’EpD en el currículum escolar

Els pilars de l'EpD

Els pilars que sustenten el model curricular de Competències i EpD